logo dion egg processing ltd

Pre-chiller модул


Приложение:

Тази система регулира охлаждащата течност да бъде винаги със зададената температура.

Препоръчваме използването на инвертор с въздушно охлаждане в комбинация със pre-chiller модул: система от помпи, PID регулация, резервоар, вентили и др.

Документация: