logo dion egg processing ltd

Центрофуги за яйца


Всички видове центрофуги могат да бъдат част от Цялостна линия за преработка на яйца.

Приложение:

Центрофугите за яйца се използват за начупване на яйца до яйчна маса или за премахване от черупките на остатъчното яйчно съдържание.

Технически данни:

Модел Капацитет за яйца Капацитет за черупки
UDTJ-10
semi-automatic
4 000 eggs/hour - --- shells/hour
UDTJ-150
automatic
20 000 eggs/hour - --- shells/hour
UDTJ-420
automatic
42 000 eggs/hour 200 000 shells/hour