logo dion egg processing ltd

Чупачна машина за яйца


Различните модели чупачни машини са конструирани да са съвместими с всеки Пастьоризатор на яйца. и да бъдат част от Цялостна линия за преработка на яйца

Приложение:

Чупачната машина се използва за чупене на яйца и има функция да разделя белтък от жълтък.

Технически данни:

Модел Капацитет без делене Капацитет с делене
RZ-1 3 200 eggs/hour 3 200 eggs/hour
RZ-3 9 600 eggs/hour 9 600 eggs/hour
RZ-6 19 200 eggs/hour 19 200 eggs/hour
RZ-8 25 600 eggs/hour 25 600 eggs/hour